Phạm Ngọc Hải Đăng

Real Estate Consultant, Rever

  • Văn phòng:

    Academy

  • Ngoại ngữ:

    English

Giới thiệu

Phạm Ngọc Hải Đăng mang đến thông tin chính xác về thị trường gợi ý cho bạn nhà đất phù hợp tuỳ theo ngân sách và nhu cầu, cũng như hỗ trợ bạn giao dịch an toàn và nhanh chóng.

Giới thiệu

Phạm Ngọc Hải Đăng mang đến thông tin chính xác về thị trường gợi ý cho bạn nhà đất phù hợp tuỳ theo ngân sách và nhu cầu, cũng như hỗ trợ bạn giao dịch an toàn và nhanh chóng.

GỌI NGAY:

0909 531 118